Yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin Bayesyen logit modeli ile incelenmesi: Türkiye uygulaması


Öğrenci: GÜLŞAH SEDEFOĞLU

Danışman: EBRU ÇAĞLAYAN AKAY