REMİKS YOLUYLA KÜLTÜREL AKTARIM: MİZAH İÇERİKLİ INSTAGRAM HESAPLARININ MEM BAKIŞ AÇISI İLE ANALİZİ


Creative Commons License

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2021

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Dilara Tekrin

Danışman: Çiğdem Aytekin

Özet:

Bu araştırma her geçen gün daha farklı uygulamalarla gündelik pratikler içinde yer alan remiks ve tartışmalı bir zeminde köklenen mem kavramı çerçevesinde oluşturulmuştur. Tanımı ve kavramsallaştırılması konusunda birçok anlaşmazlık bulunmasına rağmen, mem hakkında fikir birliği bulunan nadir noktalardan biri, memin remiks sayesinde oluştuğu ve aktarıldığıdır. Remiksin araştırmadaki çerçevesi mem ile bu ilişkisi üzerinden belirlenmiştir. Bu tezin amacı, Instagram postlarını remiks pratikleri ve memetik açısından inceleyerek, kültürel aktarımın bu postlarda nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi edinmektir. Bu doğrultuda Türkiye’nin en çok takipçiye sahip mizah içerikli Instagram hesaplarından 3 tanesi olan Cezmi Kalorifer, İçkiliydi Bilmem Ne ve İncicaps’in 1 ay boyunca paylaştıkları tüm postlar toplanarak bir veritabanı oluşturulmuştur. Veriler üzerinde tanımsal ve çıkarımsal analizler uygulanmış, postların memetiği ve remiks pratiklerini ne şekilde kullandığı incelenmiştir. Bulgular doğrultusunda, (1) postların memetik süreçlerle benzer şekilde kültürel aktarım sağladığı görülmüş ve (2) bunun remiks uygulamalarıyla gerçekleştirildiği saptanmıştır. Postların bu çerçevede incelenmesi sonucunda literatüre, “memetik süreçlerine müdahale edilmiş içerik” kavramı önerilmiştir. Araştırma bulgularının postlarda gözlemlenen remiks pratikleri açısından değerlendirilmesi sonucunda ise, Instagram postları üzerinde çok katmanlı remiks uygulamaları gerçekleştiği ve hesapların kendi remiks metotlarını oluşturarak topluluklarına hitap ettiği belirlenmiştir. Bu bağlamda tezin dijital kültür araştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.