Cam malzemenin bir düşey sirkülasyon elemanı olarak merdivenlerde kullanımı ve iç mekân tasarımına etkileri


Öğrenci: BÜŞRA YAZICI

Danışman: Hakkı Tonguç Tokol

Özet:

Çağdaş bir yapı malzemesi olan cam; yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle büyük değişimler geçirmiş; şeffaflığı, ışık geçirimliliği niteliklerinin yanı sıra, güvenlik ve emniyet unsuru olarak kullanılan bir yapı malzemesi haline dönüşmüştür. Özellikle günışığı faktörünün, görselliğin, estetiğin ve prestijin önemli olduğu mekânlarda, tasarımcıların tercih ettiği önemli bir malzeme haline gelmiştir. Bu çalışma; cam malzemenin, bir düşey erişim aracı olan merdivenlerdeki kullanımının; teknik, estetik ve psikolojik yönlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla irdelenmesi amacıyla yapılmıştır. Kullanım oranı gittikçe artan bir tasarım konusu olan cam merdivenler hakkındaki sınırlı kaynaklar, konuyla ilgili bir referans kaynağı oluşturması açısından, bu çalışmanın yapılmasına sebep olmuştur. Bu amaçla, çalışma kapsamında ikinci bölümde; karmaşık yapılı bir malzeme olan camın daha iyi anlaşılabilmesi açısından, klasik camın tanımı, yapısı, türleri ve üretimi; üçüncü bölümde ise mimaride ve iç mimaride kullanılan cam türleri ve kullanım alanları anlatılmıştır. Dördüncü bölümde merdivenler hakkında genel bilgi verilmiş; cam merdivenler konusu kullanılan cam türleri, konstrüksiyon sistemleri ve bağlantı yöntemleri başlıkları üzerinden incelenmiştir. Beşinci bölümde cam merdivenlerin iç mekân tasarımına etkileri irdelenmiş; altıncı bölümde ise mevcut cam merdiven örnekleri üzerinden; teknik, görsel ve psikolojik bir çıkarım ile konuya açıklık kazandırılması hedeflenmiştir. -------------------- THE USAGE OF GLASS MATERIAL IN STAIRS AS VERTICAL CIRCULATION ELEMENT AND THE EFFECTS ON INTERIOR DESIGN Glass, which is a contemporary building material has undergone major changes as a result of technological developments; In addition to its transparency and light transmission properties, it has become a building material used as a safety and security element. Especially in places where daylight factor, visuality, aesthetics and prestige are important, it has become an important material preferred by designers. This study has been conducted with the aim of holistically examining the technical, aesthetic, and psychological aspects of the use of glass material in stairs which are vertical access means. The limited resources about glass stairs, a subject of design which has been increasingly used, has led to this study in terms of providing a reference source on the subject. For this purpose, in the second part of the study; definition, structure, types and production of classical glass has been studied in order to better understand glass which is a complex material; In the third chapter, the types of glass used in architecture and interior design and areas in which they are used are explained. In the fourth section, general information about the stairs is given; glass stairs; types of glass used, construction systems and connection methods. In the fifth chapter, the effects of glass stairs on the interior design are examined; An attempt has been made in the sixth section to clarify the subject with a technical, visual and psychological inference by indicating current examples of glass stairs.