Denizyolu taşımacılığında muhasebe düzeni ve yük taşıma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BAŞAK ALBAYRAK

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA MUHASEBE DÜZENİ VE YÜK TAŞIMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Globalleşme ve gelişen piyasa koşullarında ürün skalasının genişlemesi şirketlerin sundukları hizmetlerin kalitesini arttırıp, maliyetleri düşürerek pazarda kendilerine pay yaratmaya zorlamaktadır. Bu durum taşıma maliyetlerinin diğer taşıma türlerine oranla nispeten düşük ve uluslararası sularda daha emniyetli olması sebebi ile denizyolu taşımacılığının önemini arttırmıştır. Günümüzde gelişen teknolojinin ve değişen ekonomik şartların sonucunda, serbest pazarda sınırların ortadan kalkması, deniz ticaretinin yapısal değişimlere uğramasına sebep olmuştur. Denizcilik sektörü, gemi inşa sanayi, liman hizmetleri gibi hizmet dallarını da kapsayan çok yönlü bir ticaret dalı haline gelmiştir. Bir diğer yandan denizyolu taşımacılığı tüm taşıma sistemlerinin birbirine entegre edilmesi ve yük taşımacılığında akılcı çözümler üretilmesine sebep olacak yapısal özellikleri ile giderek daha önemli hale gelmektedir. Çalışmamızda, denizyolu taşımacılığında muhasebe düzeni ve yük taşıma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi konusu incelenmiştir. İşletmelerin karlılık hedeflerini yerine getirmesi ve sürekliliğinin sağlanması için maliyetlerin sektör koşullarına uygun olarak hesaplanması, giderlerinin karşılaştırılabilme olanağının sağlanması gerekmektedir. Deniz Taşımacılığında hazırlanan finansal tabloların açık ve güvenilir olması sektöre yön veren birer aktör haline gelmiş gemi donatanı, gemi acentesi, liman işletmecisi, broker, ihracatçı, ithalatçı, tersaneci, sigortacı ve hatta sektör çalışanlarının da yararına olacaktır. Key Words : Marine Transportation, Marine Accounting, Freight Cost ABSTRACT AN ACCOUNTING SYSTEM OF MARINE TRANSPORTATION AND FREIGHT COST ACCOUNTING Expansion of product range during globalization and under developing market conditions force companies to increase the quality of the products they launch and to reduce the costs in order to create a share in the market they are involved. Therefore, marine transportation gained more importance since freight costs in marine transportation is relatively lower than other types of transport and more safe in international waters. As a result of the developing technology and changing economy of today, the borders get vanished in free market and the structure of marine trade changed. Marine sector became a multi directional trade sector comprising many kinds of services including vessel construction industry and port services. On the other hand marine transportation is getting more important with its structural features that shall cause integration of marine transportation with all other transport systems and development of rationalist solutions for cargo transportation. In our study, accounting system of marine transportation and freight cost accounting issues are analyzed. Costs should be calculated in accordance with the sector conditions and expenses should be available for comparison so that profitability objectives of the companies could be met and sustainability could be accomplished. Clarity and trustworthiness features of the financial tables being prepared in Marine Transportation, became the actors that shape sector and this shall also be beneficial for ship owners, ship agencies, port operators, brokers, exporters, importers, shipyard owners, insurers and even for the workers of this sector.