Aynu’l-hayat adlı tefsir’den Fatiha suresinin tahkiki ve Necmuddin Kübra’nın tefsirdeki metodu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mohamad Ibrahim

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

Bu çalışmada 12. yüzyıl İslam dünyasının en parlak bir mutasavvıfı ve âlimi olan Necmeddin Kübra’nın (1145–1221) hayatı ve ilmi kişiliğinden bahsedilmektedir. Kübreviyye tarikatının da kurucusu olan Necmeddin Kübra’nın “Aynu’l-Hayat” isimli tefsirindeki Fatiha suresinin tahkiki yapılmıştır. Bu tahkikle birlikte tefsirdeki metoduna da değinilmiştir. ABSTRACT In this research work, the thoughts and cult of Najamuddin Kubra (1145-1221) also known as Kubriye, who is regarded as the most enlightened man of twelfth century, has been studied in detail. His Ishaari tafseer methods like Aynul Hayat Tafseer has been discussed. His research methods especially that of Fatiha Chapter and its Tafseer are dealt specifically.