Emalılı Hamdi Yazır ve Seyyid Kutup’un Kur’ân’daki Toplumsal Yasakları Psiko-Sosyal Açıdan Yorumları


Öğrenci: Bilal IŞIK

Danışman: Abdulhamit Birışık