Allerjik astım bronşiyalesi olan Türk hastalarda yüksek affiniteli immunglobulin E reseptörünün (Fc?RI - ß) izolösin 181 lösin / valin183 lösin veya isolösin 181 lösin polimorfizm görülme sıklığı ve bu polimorfizmin klinik parametrelerle ilişki


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: FATİH YILDIRIM

Danışman: BERRİN CEYHAN