Kontrol öz değerlendirme ve işletmelerin iç kontrol yapısının tespitine yönelik bir araştırma


Öğrenci: DUYGU ANIL

Danışman: NEJAT BOZKURT