Flukonazole dirençli ve doza bağımlı duyarlı kandida izolatlarında olası dışa atım pompalarının fenotipik yöntemlerle araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: MELTEM KAYA

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU