Yemen-Türkiye ticari ilişkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Oğuzhan Küçükönder

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

YEMEN-TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllardan günümüze kadar uzanan süreçte hem Yemen hem de Türkiye Ortadoğu ve dünyadaki siyasi, ekonomik değişimlerden nasibini almıştır. Osmanlı devletinden ayrıldıktan sonra Yemen’de uzun müddet süren istikrarsızlıklar ve karışıklıklar hüküm sürmüştür. Kuzey ve Güney Yemen olarak 1970’li yıllara kadar süregelen bu iki devlet, ülke topraklarında petrolün bulunması sonrasında birleşmişler, 1991 Körfez Krizinde Yemen’in siyasi tutumu sonucunda bu ülke batılı devletler ve komşu ülkeler tarafından ekonomik ambargoya uğramışlardır. Bu olumsuz etkilere bir de ülkede patlak veren iç çatışmalar ülkeyi siyasi ve ekonomik karmaşaya sürüklemiştir. Yemen’in yaşamış olduğu bu belirsizlikler ve istikrarsızlık Türkiye ile olan ilişkilerde de kendini göstermiştir. Buna bağlı olarak iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler çok düşük seviyelerde kalmıştır. Çalışmamızda bu ülke ile olan cumhuriyet dönemi boyunca devam eden ticari ilişkilerimizin boyutu ele alınmıştır. İkili ilişkilerde en çok öne çıkan ticaret ürünlerinin neler olduğu tespit edilmiş, ayrıca bu iki ülkenin nelere ihtiyaç duydukları, hangi alanlarda ticareti geliştirip birbirlerinden faydalanabilecekleri ele alınmıştır. Yemen tarım ve sanayi alanında fazla gelişmemiştir. Yemen’in çeşitli tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine kadar nelere ihtiyaç duyduğunu bu çalışmamızda ele alarak; Türkiye – Yemen işadamları ve hükümetler düzeyinde çeşitli antlaşmalar yapılabileceğini belirttik. Bu ülkede insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için tarım ürünlerine ve gıda ürünlerine ihtiyaçları vardır.İhracatının 10 milyar dolarlık bir kısmını tahıl ürünleri oluşturan Türkiye’nin bu konuda yapabileceği çok şeyler olacaktır. Yemen’de son dönemlerde batılı devletlerin de dikkatini çeken petrolün varlığı, yıllık 30 milyon ton üzerinde petrol ithal eden Türkiye’nin de ilgisini çekmiştir. Bu konuda Yemen Maden Bakanlığı ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında çeşitli antlaşmalar yapılmıştır. Bölgede istikrar unsuru olarak görülen Türkiye’nin tarihten gelen bir dostluğumuzun olduğu Yemen’de de etkili bir politika ve ticaret anlayışı izlemesi gerekmektedir. Bu çalışmada Yemen ile gerçekleştirdiğimiz dış ticaretin hangi düzeyde olduğu, bu seviyenin daha yükseklere nasıl taşınabileceği konuları ele alınmıştır. THE COMMERCİAL RELATİONSHİPS BETWEEN YEMEN AND TURKEY SUMMARY In the period of the years that stretches today from the years. Turkısh Republıc was built both Yemen and Turkey has got its share from the changes of political and economic in the middle East and in the world after leaving the Ottoman Empire there has been instabilities and confusions for a long time.These two states that comes to the 1970s as North and South Yemen has been unified after the petrol was found in the country sails .İn the 1991 Gulf crises this states has been suffered economic embargo by the western states and neighbour countries because of the Yemen’s political behaviour. The internal skirmishes to these negative effect look the country into the politicial and economic confusion. This incertainty and instability that wemen lived was seen the relations with Turkey. Related to this the political and commercial products,besides it was taken up what drd these two countries needed,in which areas they could improve the trade and make use of themselves. Yemen’s being slowed economically took out that our country had to invest into this country.We painted out Turkey had to make feasibility working what did Yemen need from various agriculture products to industrial product. İn this country mostly people need agriculture products and food products as livelihoud source.There’ll be a lot of things that Turkey will be able to do in this subject.Because cereals form Turkey’s export’s on billian part. The existence of petrol in Yemen which called attention of the western countries in recent years also arose Turkey’s intevest that Turkey imports petrol over 30 million ton for a year. Some agrecments has been between the two countries.Mine ministers in this subject, Turkey which is seen as stabilization element in the area has to follow on effective politic and commercial understanding with Yemen that we have a friends hip which comes from the history.İn this work subjects of the foreign trade is in which level we did with Yemen and how this level could be taken up were took up.