Mannheim ve çevresinde yaşayan 3. kuşak alevi gençlerinin alevilik, Türkiye ve almanya algılayışları alan araştırması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Tufan Bozkurt

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Bu çalışma, Almanya’da Mannheim bölgesi ve çevresinde yaşayan Alevilerin ve Alevi gençlerinin Alevilik, Türkiye ve Almanya’ya bakış açılarını incelemek amaçlı 2013 yılı Kasım ve Aralık aylarında yapılan antropolojik bir alan araştırmasının sonuçları bağlamında açığa çıkmıştır. Araştırma bölümü, iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışma, Mannheim’a 10 km mesafede yer alan Heidelberg’e bağlı Ladenburg kasabasındaki ve Mannheim ve çevresindeki Alevilerin, “Mannheim Cemevi ve Alevi Kültür Merkezi” ile Bensheim bölgesinde bulunan “Bergstraße Alevi Kültür Merkezi”ne bakış açıları ekseninde, temel ayrışım dinamiklerini anlatmaktadır. İlk üç bölümde göç, küreselleşme, göçün nedenleri ve kimlik politikaları anlatılarak, bu unsurların Alevi gençlerinin ve toplumunun örgütlenmesindeki önemi üzerindeki etkileri anlatılmıştır. Toplu ve bireysel görüşmelerle literatürdeki çeşitli çalışmalar birleştirilerek analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar sonuç bölümünde belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: Alevilik, göç, azınlık, kimlik, Almanya ve küreselleşme ABSTRACT This research is a result of an anthropological field work, which aims to explore the view points of Alevi individuals living at Mannheim, Germany, conducted during November and December 2013. The research consists of two parts. This research puts forth the main dynamics of differentiation between Alevi communities living at Ladenburg, Heidelberg, 10 km away from Mannheim and at around Mannheim, based on their views regarding "Mannheim Cemevi and Alevi Culture House" and "Bergstraße Alevi Culture Center".  The first three chapters focus on issues such as migration, globalization, the reasons behind migration and identity politics, as it also points at the effects of these issues on Alevi youth and the social organization. The interactions on the field are analyzed on the basis of collective and individuals interviews and are interpreted with reference to the works in the existing literature, as the results are provided at the conclusion chapter. Keywords: Alevism, Migration, Minority, Identity, Germany, Globalization