Bir spor kulübünde kalite yaklaşımı ve taraftarın beklentileri üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÖKÇE PALA

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

BİR SPOR KULÜBÜNDE KALİTE YAKLAŞIMI VE TARAFTAR BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sporda kalite kavramını kazanılan spor müsabakası ile sınırlı tutmamanın yollarından biri olan spor kulüplerinde ISO 9001:2008 kalite belgelendirmesinin dünyada da, ülkemizde de örnekleri bulunmaktadır. Kaliteyi yönetim felsefesi haline getiren spor kulüplerimizden birinde yapılan bu çalışmada spor kulüplerinin kalite yaklaşımı ve taraftarların beklentisi incelenmektedir. Çalışma; ISO 9001:2008 kalite belgesini kalite yaklaşımı olarak benimseyen spor kulübünün kalite yönetim sistemi oluşturma sürecinin incelenmesi ve çalışmaya konu olan spor kulübünün taraftarlarının beklentileri üzerine yapılan bir araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve belgelendirme “olması gereken” ve “gerçekte olan” şeklinde iki farklı açıdan incelenmektedir. İkinci bölümde ise spor kulübünü destekleyen taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetim Sistemi, Spor Kulübü, Taraftar Beklentisi, ISO 9001:2008 Kalite Belgelendirmesi ABSTRACT QUALITY APPROACH IN A SPORTS CLUB AND A STUDY ON FAN EXPECTATIONS ISO 9001:2008 quality certification in sports club is the one of the ways for unlimiting quality concept in sports by wining sports matches. There are examples in world and in our country. This study, which conducted in one of the sports club that has made quality as a management philosophy, is about quality approach in sports club and expectations of the fans. The study consists of two parts. The first part is about quality managemenet system establishment process in a sports club who has adopted ISO 9001:2008 quality certification as quality approach, and in the second part there is a research on the fans expectations of the sport club which is subjected to the study. The first part of the study is examined from two different angles which are “should be” and “what really happened” in the establishment of quality management system and certification. In the second part held with the participation of fans supporting the sports club survey results are evaluated. Key Words: Quality Management System, Sports Club, Fan Expectation, ISO 9001:2008 Quality Certification