İnsansız Hava Araçları için Yörünge Planlama ve Bilgisayarlı Görme Tabanlı Engelden Kaçınma Algoritması Geliştirilmesi ve Uygulanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Rıdvan KAHRAMAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ahmet Fevzi Baba

Eş Danışman: Barış Doğan