Staphylococcus aureus suşlarında biyofilm oluşumu ve panton valentine lökosidin varlığının araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: NİLÜFER AKTAŞ

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN