Sinemada korku ve din: 2000 sonrası Amerikan ve Türk filmlerinde cin unsurunun çözümlenmesi (Eleştirel kuram ve göstergebilimsel metodoloji çerçevesinde)


Öğrenci: GİZEM ŞİMŞEK

Danışman: FATİME NEŞE KAPLAN İLHAN