İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi'nde ty1000 numarada kayıtlı mecmûa-i eşâr (Vr.1b-55a) (İnceleme- metin)


Öğrenci: MERVE ÇELEBİ

Danışman: Ömer Zülfe