Candida albicans ile ağız florasında bulunan bazı fakültatif anaerop bakterilerin ilişkilerinin in vitro deneylerle araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1998

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EMİNE HOŞAF

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU