Normal deri florasından ve akne vulgaris hastalarından izole edilmiş propionibacterium acnes suşlarında virülans faktörlerinin, quorum sensing(QS) sisteminin ve QS inhibitörlerinin etkisinin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: ABDURRAHMAN SARMIŞ

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN