Sözleşme özgürlüğünün sınırı olarak emredici hükümler aykırılık


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: MEHMET NURİ ÖRS

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA