Aile hekimlerinin sağlık hizmetlerinin eşgüdümünü sağlayıcı rollerinin iş doyumu üzerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SALİHA ŞAHİN

Danışman: Saliha Serap Çifçili