Medine tarihçisi Semhûdî (ö.911/1506) ve Vefâü'l-Vefâ adlı eseri


Öğrenci: NURİ KAYA

Danışman: Mustafa Sabri Küçükaşcı