FAKTORİNG UYGULAMALARININ TÜRKİYE'DE KOBİLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ


Öğrenci: ECEM KAYA

Danışman: Ceran Zeynep Zafir Bahçekapılı