Coğrafya dersi öğretiminde fiziki coğrafya konularının yeri ve öğretimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ayşegül Bozkurt

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

Bu çalışmada, ortaöğretim kurumlarında okutulan coğrafya dersleri içerisinde fiziki coğrafya konularının yeri ve öğretimi incelenmiştir. Programdaki fiziki coğrafya konularıyla ile ilgili sorunlar tespit edilerek bunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılıştır. Bu amaca yönelik olarak İstanbul'un Bayrampaşa, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih, Kağıthane ve Şişli ilçelerindeki çeşitli liselerde görev yapmakta olan coğrafya öğretmenlerine bir anket uygulanmış, elde edilen sonuçlarla yürürlükte olan müfredat programı karşılaştırılmıştır. Böylece halen uygulanmakta olan Fiziki coğrafya konularının yer aldığı ders programının eksik ve zayıf yönleri belirlenerek ortaöğretimde görevli coğrafya öğretmenlerinin bu hususla ilgili görüşleri yansıtılmıştır. ABSTRACT In this study, the physical geography subjects which teach in high schools were analysed. The matters about teaching of the physical geography subjects in the geography educational programme were fixed and tried to feature the solution of this matters. Therefore it has been prepared a survey for the geography teachers who teach geography in the high schools around Bayrampaşa, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih, Kağıthane and Şişli. The result was compered with the existing geography educational programme were brought up and reflected the ideas which were given by the geography teachers.