Alüminyum alaşım piston malzemelerin seramik kaplanması ile performans artırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ali Topal

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

Bu tez çalışmasında; yanma odası sert eloksalla kaplı alüminyum alaşımlı piston yerine seramik kaplı piston kullanılarak, piston ve motor performansının arttırılması amaçlanmıştır. Performansını artırmak istediğimiz pistonla, malzeme özelliği aynı 1,5 mm kalınlığında ASTM standartlarına uygun hazırlanmış numunelere alev delme ve termal şok deneyleri yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Tez çalışması sonucunda, genleşme katsayısı alüminyum alaşımlı pistonla uyumlu, uygun bir metotla yapılan seramik kaplamanın piston ve motor performansını arttıracağı görülmüştür. Within this master thesis, it is aimed that to increase piston and engine performance by using ceramic coated pistons instead of using pistons which manufactured from aluminum compound and having eloksal coated burning chamber. Flame punching and thermal shock tests were performed to the pistons and some specimens that are 1,5 mm thickness and prepared according to ASTM standards, both have the same material characteristics. The tests results were compared. Finally it is found that the ceramic coating, which are performed by a proper method and having compatible expansion coefficient of the aluminum compound pistons, increases performance of pistons and engines.