1981 ve 2006 Türkiye Cumhuriyeti inkılâp tarihi ve Atatürkçülük 8. sınıf ders programlarına göre hazırlanmış ders kitaplarının içerik ve kullanılabilirlik açılarından karşılaştırılması


Öğrenci: TÜLAY MIRATKAN CAMKIRAN

Danışman: YÜCEL KABAPINAR