Farklı bileşimlerde hidroksiapatit esaslı biyoseramiklerin üretimi, mekanik özelliklerinin ve vücuda uyumluluklarının incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Süleyman Serdar Pazarlıoğlu

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

Bu çalışmada, Across Organics firmasından temin edilen ticari saflıktaki hidroksiapatit (HA) tozuna ilk olarak ağırlıkça %2.5 ve %5 oranlarında olmak üzere alümina (Al2O3) ABSTRACT In this study, %2.5 and 5 of alumina (Al2O3) is added to the commercially pure hydroxyapatite (HA) powder which is provided from the Across Organics Company and HA-Al2O3