İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim sürecinde Alevilik öğretimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: FATMA KURT

Danışman: NURULLAH ALTAŞ