Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisindeki yeri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Halil Önge

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ekonomik faaliyetler içerisinde en önemlileri çoğrafi çevrede yaptıkları değişim, ortaya koydukları işgücü ve özellikle sahip oldukları potansiyel nedeniyle tarım ve hayvancılıktır sektörleridir. Bunlardan tarım ve hayvancılık faaliyetlerin küçük bir ada devletinde yapılmasının olumsuzlukları nedeniyle sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların temel kaynağı çeşitli girdiler için dışa bağımlılıktan ötürü maliyetlerin yükselmesi ve benzeri ürünleri üreten ülkelerle rekabet yapma şansının çok az olmasıdır. Tarım ve hayvancılıkta yaşanan diğer bir sorun da son yıllarda yaşanan kuraklık ve aşırı kullanım sonucunda yer altı sularının kuruması veya tuzlanması yanında, kapsamlı tarım politikalarının yapılmaması ve bütün bulara bağlı olarak gerek narenciye ve gerekse diğer tarım alanlarının bakım işlemlerinin aksaması yanında Kıbrıs Sorunu nedeniyle, ülkeye konan ambargoların bu problemleri daha da büyütmesidir. Hayvancılık faaliyetlerinin genel özelliği, yarı ektansif metotlarla yapılmasıdır. Mera yetersizliği ve hayvancılık faaliyetlerinde köklü planlamaların bulunmaması diğer bir özelliktir. Ülkede gelişmiş metotlarla yapılan hayvancılık kümes hayvancılığıdır. Barınak, buzhane ve pazarlama ile büyük teknelerin bulunmadığı balıkçılık faaliyetleri yetersizdir. Yeterli modern kovanların bulunmaması yanında üretilen balın pazarlanamaması ise arıcılığın en önemli problemidir. Tarıma dayalı sanayi, ülkenin ada devleti olması nedeniyle modern ve gelişmiş sanayiye dönüşememekte, ticaret, ambargoların etkisiyle sınırlı kalmakta ve özellikle son yıllarda büyük sorunlar yaşamaktadır. SUMMARY Due to their potantiel, the employment opportunities, and the changes that they create on the geographical environment, same of the most important economic activities in the Turkish Republic of Northern Cyprus are agriculture, raising livestoc. However, agriculture and livestock are experiencing various difficulties arising from the fact that these activities are being carried out on an island goverment. The main reason for these difficulties is that most of the input comes from abroad, which increases coast and therefore, desreases chances of competition with other countries that deal with the same line of production. Another Problem affecting agriculture and animal farming is the extreme draught in the last decade and the diminishing and salination of subterranean water sourges. Morteover, the fact that there has been no comprehensive acriculture plans, that citrus groves and other farming areas have not been looked after properly, and the economic embargoas implemented on the country due to the Cyprus problem have all aggravated the problems in this field. The General characteristic of the animal farming is the fact that it is carried out with modern methods. The inadequacy of grazing areas and lack of planning in animal farming is another charecteristic. The only field where advanced methods are applied is poultry farming. Besides these there are problems of barn, cold stores and marketing in fishing , and the problem of marketing the honey produced by bee keeping. Due to there is an island goverment, agricultural industry isn't able to change into a modern and developed industry. And It also remains limited because of the trade embargoes. Especially recently there are big problems seen.