Kur'an kursu öğreticilerinin iş doyum düzeyleri: Ankara ili örneğinde bir alan araştırması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ABDULKADİR ÇEKİN

Danışman: NURULLAH ALTAŞ