Okul takımlarında yer alan öğrencilerin müsabaka öncesi, sırası ve sonrasındaki duygu durumları ile ilgili görüşlerinin metaforik yansımaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MELEK GÜLER

Danışman: MEHMET İNAN