Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre tasfiye ve vergilendirme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SELÇUK TEKİN

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE TASFİYE VE VERGİLENDİRME Temel amacı kar elde etmek olan işletmeler; kimi zaman yasal zorunluluktan, kimi zaman rekabet koşullarındaki değişime ayak uyduramadıklarından, kimi zaman da özel amaçlarını gerçekleştirmiş olmaktan ötürü ekonomik ömürlerinin sonuna gelmiş olurlar. Ekonomik yaşamda sürekliliğin sona ermesi, işletmeleri tasfiye süreciyle karşı karşıya bırakmaktadır. Tasfiye; ticaret şirketlerinin faaliyetlerinin ve tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi amacına yönelik olarak alacaklarının tahsili, borçlarının ödenmesi ve tüm varlıklarının elden çıkarılması için gerçekleştirilen işlemler dizisidir. İşletmelerde tasfiye işlemini gerçekleştirmek için çeşitli hukuki düzenlemelere uyulması gerekmektedir. Ülkemizde kurumların tasfiye prosedürünün hukuki sınırları, Türk Ticaret Kanunu’nda, vergisel yükümlülükleri ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda şirket türü itibariyle bir ayırıma gidilmemiş, tüm kurumlar vergisi mükellefleri için aynı hukuki süreçler öngörülmüştür. Bu çalışma ile tasfiye işlemleri hukuki yönden incelenmiş, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre tasfiyenin vergilendirme ilke, işlem ve özellikleri anlatılmıştır. ABSTRACT LIQUIDATION AND TAXATION ACCORDING TO CORPORATE TAX CODE Financial lives of enterprises whose main purpose is to gain profit come to an end sometimes due to legal difficulties, sometimes due to not being able to keep pace with changes in economic conditions, and due to achieving their special purposes. Termination of continuation in economic life leaves enterprises face to face with the liquidation process. Liquidation is a series of transactions including the collection of receivables, paying off debts and selling off all the assets for the purpose of terminating activities and legal entities of commercial companies. While carrying out the liguidation process in enterprises, various legal arrangements are to be complied with. Legal borders of liquidation process of organizations in our country have been determined in Turkish Trade Code, while tax liabilities have been arranged in Corporate Tax Code. No differentiation has been made about types of companies, and the same legal process has been determined for all corporate taxpayers. With this study, liquidation transactions have been revised in terms of laws; taxation principles, transactions and features of liquidation have been clarified according to the regulations in Corporate Tax Code.