Sermaye piyasası kurulu standartlarına göre aracı kurumlarda mali tabloların düzenlenmesi ve denetimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: YAKUP KURTOĞLU

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

SERMAYE PİYASASI KURULU STANDARTLARINA GÖRE ARACI KURUMLARDA MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESi ve DENETiMi Yakup KURTOGLU Ülkeler açısından bakıldıgında güçlü ve saglam bir ekonominin temel sartlarından birisi, güçlü ve etkin bir sermaye piyasasının ve bu piyasa içerisinde faaliyet gösteren finansal yapıları saglam aracı kurumların varlıgıdır. Ülkemizin sermaye piyasası için düzenleyici ve denetleyici kurumu olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: XI No: 25 sayılı teblig, aracı kurumların mali tablolarının düzenlenmesinde uyulacak esasları içermektedir ve Uluslararası Muhasebe Standartları ile paralel olarak hazırlanmıstır. Sermaye Piyasasına olan güvenin zedelenmemesi ve yatırımcıların magdur olmamaları için aracı kurumların söz konusu teblige göre hazırlanan mali tablolarının belirli periyotlarda denetlenmesi gerekmektedir. Çalısmada ayrıntılı olarak aracı kurumlar hakkında temel bilgilere yer verilmis, aracı kurumların finansal yapılarını ortaya koyan önemli bir gösterge olan sermaye yeterliligi incelenmistir. Çalısmanın devamında aracı kurumlar tarafından düzenlenecek ek ve yardımcı mali tablolara deginilmis, bu mali tabloların nasıl hazırlandıgı ve mali tabloların hazırlanması esnasında dikkat edilecek hususlar ayrıntılı bir sekilde incelenmistir. Çalısmanın son bölümünde ise örnek bir aracı kurumun yıllık mizanı kullanılarak olusturulan mali tabloların denetiminin nasıl yapıldıgı gösterilmistir. PREPARING AND AUDITING FINANCIAL STATEMENTS OF BROKERAGE HOUSES IN ACCORDANCE WITH CAPITAL MARKETS BOARD STANDARDS Yakup KURTOGLU ABSTRACT Existence of a potent and efficient capital market and the robust brokerage houses engaged in financial activities are among the main principles of a potent and established economy. The communique issued by Capital Markets Board; Series XI, Numbered 25 includes the principles to comply with regarding the brokerage houses preparing their financial statements and they have been prepared running parallel with International Accounting Standards. In order for the reliability in capital markets not come to harm and the investors not be aggrieved, the financial statements of the brokerage houses which have been prepared according to the said communique must be periodically audited. Basic information regarding the brokerage houses has been included as well in the study and the capital adequacy which is a vital indicator of the financial structures of stock brokers has been analyzed. The basic and collateral financial statements to be prepared by the brokerage houses have been assessed and how these statements have been prepared and the factors to attach importance to while preparing the financial statements have been examined at the remainder of the study. At the last section of the study, how the auditing of financial statements of a brokerage houses composed by using the annual trial balance can be made.