AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN BAKIŞ AÇISIYLA MÜKELLEF HAKLARI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: SELÇUK GÜREŞÇİ

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ