Topkapı Sarayı Kütüphanesi revan no: 1972'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (vr.360b-405a) (İnceleme-metin)


Öğrenci: ZÜLEYHA HAYAL

Danışman: Ömer Zülfe