Türkiye- Suriye ticari ilişkiler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nalan Gündüz

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

Türkiye'nin en uzun karasınır komşusu olmasından hareketle incelenmeye başlanan, Suriye ile ticari ilişkilerimiz istenen derecede gelişme gösterememiştir. Suriye dış ticaretinde, Türkiye ilk beş ülke arasında yer almasına rağmen, ülkemiz dış ticaretinde Suriye yirmi ülkeden sonra gelmektedir. Bir başka deyişle, ülkemiz Suriye açısından önemli bir konumdadır. Coğrafi yakınlık ve iki toplum arasındaki derin tarihi bağların ticaretimizin gelişmesinde önemli rol oynayacağı söylenebilir.Bunlar doğrultusunda ülkemiz, Suriye ile olan ticaretine ayrı bir önem vermelidir. Suriye'nin Ortadoğu'daki coğrafi konumu ve Arap liderliğine soyunmuş olduğu da dikkate alındığında, ticari ilişkilerin her düzeyde geliştirilmesi göz ardı edilmemelidir. Türkiye'nin Suriye'ye olan ihracatına bakıldığında, iki ülke arasındaki siyasi gerginliğe rağmen ihracatının sürekli arttığı görülmektedir. Suriye, Türkiye açısından, Ortadoğu ülkeleri ile teknoloji transfer edebilecek bir ülke konumundadır. Ticari ilişkilerin,karşılıklı olarak geliştirilmesi, hem ülke ihracatlarındaki payı arttıracak hem de Ortadoğu ülkelerinde kalıcı ve genişleyici bir pazar oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. ABSTRACT Trade relations with Syria, having the longest border with Turkey by land, have not developed as much as desired. Although Turkey ranks among the top five trading partners of Syria, Syria on the other hand is not listed within the top twenty trading partners of Turkey. In other words, Turkey is a significant trading partner of Syria. We can say that the geographical proximity as well as historical ties between the two countries plays an important role in enhancing foreign trade. In light of these, Turkey should put more importance on trade relations with Syria. Taking into consideration Syria's geographical location as well as its role as an Arab leader, improving trade relations at each level should not be disregarded. When we look at Turkey's exports to Syria, we observe that export volumes are on increasing trend despite the political conflict and tension between the two countries. Turkey has also opportunities to transfer technology to other Middle Eastern countries through Syria. Mutually developing our trade relations will enable us to increase our export share to Syria and contribute to building an everlasting and expanding market among the Middle Eastern countries.