Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler antlaşması(CISG)'na göre satıcının teslim borcu ve teslim borcunun ihlali halinde alıcının hakları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: YASİN BÜYÜK

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA