Uluslararası muhasebe standartları ve Spk'ya göre iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide mali tabloların hazırlanması ve denetimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: GÖKHAN GÜNDÜZ

Danışman: AYTEN ERSOY