Sosyal bilgiler dersi öğretim materyallerinde empati becerisinin geliştirmesi: Amaç, kapsam ve etkililik


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: MELEK DUMAN

Danışman: YÜCEL KABAPINAR