Bilgi ve belge merkezlerinde veri tabanı yönetimi: Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi örneği


Öğrenci: GÜVEN SÜT

Danışman: BERAT BIRFIN BİR