JET PİLOTLARINA UYGULANAN AŞIRI YAVAŞ VE ÇAPRAZ ZİNDELİK ANTRENMAN SİSTEMLERİNİN ORTOSTATİK TOLERANSA VE KAS KUVVETİ GELİŞİMİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Öğrenci: HASAN ÇAKIR

Danışman: Hasan Birol Çotuk