Sıçanlarda intraperitoneal polipropilen yama üzerine uygulanan polietilen glikol ve metilen mavisi karışımının adhezyonlar üzerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Pakize Demirkalem

Danışman: ASIM CİNGİ