Âhî Dîvânı: İnceleme-tenkitli metin


Öğrenci: YALÇIN YAMAN

Danışman: Ömer Zülfe