6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde İç Denetçilerin Rolleri Üzerine Bir Uygulama


Öğrenci: BENGİ AYRANCI

Danışman: Banu Tarhan Mengi