Beydavi ve Nesefi’de itizal etkilerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Harun Abacı

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

Teknolojinin hızla ilerlemesi, bilgisayarla kontrol edilen cihazları gündeme getirmiştir. Bilim ve teknolojideki bu gelişmeler cihazları daha fonksiyonel hale getirmiş, bu sayede otomasyon sistemleri sanayide daha etkin kullanılır hale gelmiştir. Gelişmiş otomasyon sistemlerinin endüstride kullanılmaya başlanması birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bu avantajlardan en önemlisi, operatörden kaynaklanan hataları en aza indirmesi ve sistemde standardizasyon sağlamasıdır. Özellikle bilgisayar ile kontrol edilen sistemlerin büyük ölçüde zaman ve işgücü tasarrufu sağladığı, buna bağlı olarak ta kalite ve verimliliğin arttığı görülmektedir. Bu çalışmada bilgisayar ile kontrol edilen örnek bir vinç sistemi modeli tasarlanmıştır. Sistemdeki hareketler pozisyon kontrolünde kullanılan step motorlar ile sağlanmıştır. Step motorları süren devrenin kontrolü ise bilgisayarın paralel portu aracılığıyla, visual basic kullanılarak yazılmış program ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada uygulama kısmına geçilmeden önce step motorlar, sürücü devreler ve paralel port hakkında bilgi verilmiştir. Uygulama kısmında ise öncelikle kullanılacak motorlar da göz önüne alınarak vinç’in mekaniği tasarlanmış ve parçaları imal edilmiştir. Parçaların birleştirilmesi ve motorların montajıyla mekanik sistem tamamlanmıştır. Uygulamanın ikinci aşamasında ise motorları sürecek devre hazırlanmıştır. Uygulamanın program kısmı üzerindeki çalışmalar, mekanik sistem, sürücü devre ve bilgisayar bağlantısı gerçekleştirilerek denemeler yapmak suretiyle devam etmiştir. Denemelerin sonuçları yorumlanarak sistemdeki hatalar azaltılmaya çalışılmıştır. ABSTRACT Development of technology has brought device that are controlled by computers. These developments science and technology made the machines more functional. In this way automation systems have been begun to be used more effectively in industry. The use of developed automation systems in industry has bought many other advantages. One of the most important advantages is to reduce errors that result from the operator to minimum and it provides standarnization in the system. It is observed particularly in computer controlled systems that they help saving time and labour in enermous rates and accordingly quality and productivity increase. In this study a sample winch system prototype that is controlled by computers was designed and movements in system have been provided by step motors which are used in position controll. Whereas the controll of the circuit which was steering the step motors was accomplished via the parallel port of computers using a software in which visual basic was used in stage. A long with the studies, before passsing practise part, information has given about step motors and drive circuits and parallel ports. Firstly in practice part, the mechanic of winch was envisaged with the feature of motors are taken into consederation. The mechanical system was brought to completion by assembling the parts and installing motors. As for the second stage of the process, the circuit to steer the motors was prepeared. The programming stage of the process was carried on doing experiments. After setting up a connection among the mechanic system steering circuit and the connection of computer. The errors in the system were tried to be reduced by interpreting the results of the experiments.