Mahmud bin Mustafa bin Celâl'in Gencine-i Letâ'if adlı eseri (metin-inceleme)


Öğrenci: ÖMER SAĞLAM

Danışman: Ömer Zülfe