İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ’’ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINA BAKMAK: DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİ DÜZEYİNE UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nurten Karaot

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yücel Kabapınar

Eş Danışman: Nurcan Şener