Aerobik Cimnastik Eğitiminin Kalp Hızı Değişkenliğine ve Kalp Ritim Senkronizasyonuna Etkisi


Öğrenci: ZEYNEP ASİLTÜRK

Danışman: Hasan Birol Çotuk