Endüstride aşınma problemleri için yüzey kaplamalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yusuf Koç

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

Aşınma, bir yüzeyden başka bir yüzeye malzeme transferi veya aşınma, parçalarının sürtünmesi neticesinde ortaya çıkan malzeme kaybıdır. Uygulama da parçalara birden fazla aşınma mekanizması aynı anda tesir eder ve kombine aşınma olarak etki gösterir. Bu tezde ilk olarak aşınmanın tanımı yapıldı. Aşınmanın ülke ve malzemeye verdiği zararlar açıklandı. Akabinde aşınmayı azaltıcı yöntemler yani, yüzey işlemleri ve yüzey kaplamalar açıklandı. Deneysel çalışma olarak; Seramik kaplama ve Otoforez (autophoretic) kaplama deney parçaları hazırlandı. Standartlra uygun deney parçaları kaplanarak, pin-on-disk, sertlik ve mikro yapı filmleri çekilerek incelendi ve bir sonucu bağlandı. ABSTRACT Wear is defined as the removal of material from solid surfaces as a result of one contacting surface moving over another. In the application many factor effects the wear process. In this study wear is defined. And the effect of wear on the country economics and materials are also defined. Then the factors that reduce the wear mechanism are also defined. Surface process and surface coating were explained. And then the new coating process are being advanced on the world was defined. The coated samples were evaluated by pin-on disk, method. The relationship between coating and process conditions were also evaluated by macro or micro structure investigation and results were explained.