Tip 2 diyabet hastalarının umutsuzluk düzeyleri ile özbakım gücü ilişkisi


Öğrenci: EMEL YILMAZ

Danışman: ŞULE ALPAR