Bağımsız denetim sürecinde kullanılan analitik inceleme prosedürlerinin denetim standartları açısından değerlendirilmesi ve Türkiye'de SPK'dan yetki almış denetim firmaları üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: ADNAN DÖNMEZ

Danışman: AYTEN ERSOY